PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Zondag 5 augustus 2018

Collecte Dovenpastoraat
 
Wat is nu eigenlijk dovenpastoraat?
De pastorale zorg voor doven is vanzelfsprekend een taak van de plaatselijke gemeente/kerk. In de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk omdat de communicatie met een dove vaak moeizaam verloopt. Vooral als men niet gewend is met doven om te gaan. Daarom besloten de synodes van de Chr. Geref. Kerken, de Geref. Kerken en de Ned. Herv. Kerk in 1975 volledig te gaan samenwerken op het terrein van de pastorale zorg van doven. Ieder van deze drie kerken heeft voor dit werk een predikant in algemene dienst beschikbaar gesteld.
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn Interkerkelijke Commissies (IC's) werkzaam. Zij behartigen, in samenwerking met de plaatselijke gemeenten/kerken, de pastorale zorg van doven. Deze bestaat uit onder meer het beleggen van dovendiensten en gecombineerde diensten, (hulp bij) huisbezoek, het organiseren van Bijbelkringen en catechese. Een IC bestaat uit een aantal dove en horende leden/ambtsdragers uit de drie samenwerkende kerken.
 
Wat de dienst betreft: in een gecombineerde dienst wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de plaatselijke gemeente/kerk. Soms wordt een Bijbelgedeelte iets anders gelezen om lange zinnen en moeilijke woorden te ontwijken. De liederen worden via een overheadprojector of beamer op een scherm gebracht, zodat doven de tekst ervan kunnen meezeggen. In deze dienst gaat iemand voor die gebarentaal beheerst, of er is een tolk aanwezig. Om dit werk onder doven goed te kunnen doen, zijn er financiële middelen nodig. Uw bijdrage is daarom van harte welkom!

terug
 
 
Kunst en Cultuurroute Midden-Walcheren
in Michaëlskerk
Grijpskerke

Jacob Cats: 400 jaar dichterschap

'Sinne- en minnebeelden'
Kunst- en Cultuurroute Midden-Walcheren
27  t/m  29 juli 
Thema kerkdienst
zo. morgen 29 juli
Expositie:
11 juli  t/m  1 september
woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 - 17.00 uur
Lees uitgebreide informatie onder: Actviteiten 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.