PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Regelingen Regelingen

zie Regelingen

 
Vacatures in de kerkenraad Vacatures in de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van februari hebben we de bemensing voor het nieuwe seizoen 2018 – 2019 besproken en geïnventariseerd welke functies er vacant worden of nog zijn.
Het pastorale werk in de gemeente wordt uitgevoerd door een team, bestaande uit predikant, wijk-ouderlingen en pastoraal medewerkers. De gemeenteleden zijn verdeeld over 4 wijken en elke wijk heeft een wijkouderling, een diaken en 2 pastoraal medewerkers. Alle 8 pastoraal medewerkers hebben te kennen gegeven dat ze ook volgend seizoen doorgaan met hun werk in de wijk. Als kerkenraad zijn we heel dankbaar en blij voor deze toezeggingen. Het is goed voor de continuïteit van het werk als de huidige bezetting in stand gehouden kan worden en daarom is dit goed voor onze gemeente.

In de kerkenraad ontstaan wel een aantal vacatures door periodiek aftreden van enkele ambtsdragers. Daarvoor zoeken we nieuwe kandidaten.

We hebben voor het nieuwe seizoen de volgende vacatures voor u beschikbaar:

  • 2 wijkouderlingen
  • 1 ouderling-kerkrentmeester
  • 1 diaken
  • 1 ouderling – voorzitter kerkenraad

Wilt u alvast eens nadenken of één van deze vacatures iets voor u is?

Ook als u namen van voor deze functies geschikte gemeenteleden weet te noemen, houden we ons van harte aanbevolen. Gebruikt u het hieronder te downloaden formulier en lever dit vóór 19 maart in bij de scriba, Loodhol 19 of via e-mail: scriba. U kunt het formulier ook in de daarvoor bestemde doos in de kerk inleveren.

We willen het nieuwe seizoen graag met een volledige bezetting van de kerkenraad en het pastorale team starten. Met uw medewerking gaat dat zeker lukken.
 
We hopen dan ook op die medewerking,
alvast hartelijk dank!

Om het formulier te
downloaden klikt u hier.

 
 
VACATURES Kerkenwerk


Lees meer bij Organisatie


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.