PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Kerstproject 25 december 2020: SPIEGEL VAN VREUGDE Kerstproject 25 december 2020: SPIEGEL VAN VREUGDE

Spiegel van vreugde

Jezus is het spiegelbeeld van God, in Hem zien we Gods liefde, rechtvaardigheid en redding.
De engel vertelt het aan de herders.
Het engelenkoor dat verschijnt weerkaatst Gods grootheid en brengt Hem dank en eer.
We zien hier de hemelse heerlijkheid stralen op aarde. De engelen nemen de mensen op aarde al zingend mee in de vreugde om de geboorte van Jezus.

Lucas 2: 1-14   Engelen in Betlehem

Projectlied:
Een boodschap vol vreugde
                           – ’t is volop nacht –
voor de herders, door engelen gebracht:
de Redder geboren in Betlehem!
Weerspiegel die vreugde, geloof in Hem!

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
Kerstfeest: we mogen ons verheugen dat er door de komst van Jezus iemand is die, ondanks alles, toekomst in ons ziet. 

Die met zijn grote Licht en Liefde ons omstraalt.

(klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter
                                                               formaat)
lees meer »
 
Kerstproject zondag 20 december 2020: SPIEGEL VAN GELOOF Kerstproject zondag 20 december 2020: SPIEGEL VAN GELOOF

Spiegel van geloof

De engelen zijn uitgezonden om te dienen en ons te helpen in Gods trouw en hulp te geloven.
Ze stralen Gods boodschap uit. Ze loven Hem en brengen ons bij Jezus.
Ze vragen geen eer voor zichzelf, maar brengen alle eer aan God.
Ze werken in zijn dienst en helpen mensen op aarde om in Jezus Christus te geloven.

Hebreeën 1: 1‐7 en 13‐14  
Jezus is grootser dan de engelen

Projectlied:
Vandaag zien wij Jezus vol majesteit,
aan Gods rechterhand zit Hij op de troon.
De engelen dienen Hem als Gods Zoon,
ons geloof steunen zij, in dienstbaarheid.

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
Vierde advent, weinig veranderingen, de knop in de amaryllis stagneert een beetje in de groei, is ook in lockdown gegaan.
Toch zit er toekomst in, uitzicht op nieuw leven.
Ook het rood van de liefde is duidelijk zichtbaar.
Met de 4 kaarsen komen we steeds dichter bij de komst van het Grote Licht: Jezus Christus.
                                                              (klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter formaat)

lees meer »
 
Kerstproject zondag 13 december 2020: SPIEGEL VAN ANDERS ZIEN Kerstproject zondag 13 december 2020: SPIEGEL VAN ANDERS ZIEN

Spiegel van anders zien

De engel is Gods helper om Jozef op andere gedachten te brengen.
Jozef ziet Gods plan weerspiegeld door de engel in zijn droom. Hij begrijpt het daardoor beter.
De engel helpt Jozef te geloven dat het goed is wat er rond Maria gebeurt.
Jozef denkt anders en spiegelt zich aan Gods plan. Hij wil doen wat God van hem vraagt.

Matteüs 1:18‐25:  Een engel bij Jozef

Projectlied:
Een engel houdt Jozef een spiegel voor:
‘kijk maar anders, want dan begrijp je ’t wel,
Maria is jou echt niet ontrouw hoor,
Gods Zoon zal haar kind zijn, Immanuël’.

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
Derde advent, “Gaudete”: het licht breekt al een beetje door.
In de schikking is de toekomstverwachting en de hoop op nieuw leven te zien aan de amaryllus-bol, die groeit vanuit de donkere stronken steeds meer naar het licht toe.
Het licht breekt al een beetje door, te zien aan het roze en de lichter wordende schikking.
De liefde van God voor ons mensen: de rode “hartvormige bloem.
                                                              (klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter formaat)

lees meer »
 
Kerstproject zondag 6 december 2020: SPIEGEL VAN LIEFDE Kerstproject zondag 6 december 2020: SPIEGEL VAN LIEFDE

Spiegel van Liefde

God weerspiegelt in zijn engel zijn liefde aan Maria. God kiest juist haar uit om de Redder van de wereld te ontvangen door Gods Geest. Maria herkent Gods liefde voor haar in zijn dienaar. Maria is een spiegel van Gods hoop, ze weerkaatst dankbaarheid en dienstbaarheid. Maria is deel van de redding door zich beschikbaar te stellen.

Lucas 1:26-38:  Een engel bij Maria

Projectlied:
Een spiegel van liefde in Nazaret,
waar Gabriël tegen Maria zei:
‘jij zult straks de moeder van Jezus zijn’.
Toen heeft Gód op haar dienstbaarheid gelet.

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
“Ik zie toekomst in jou” dus er is toekomst voor ons! Hoop op een beter, nieuw leven.God schakelt ook ons in, om zijn plan, het komende Koninkrijk te verwezenlijken.

Hoop, uitzien op nieuw leven, is in de schikking te zien aan de groter geworden knop in de amaryllis-bol
De rode, hartvormige bloem “weerspiegelt” de liefde van God voor ons mensen.
Verwachting: de 2 kaarsen en het paars van de ondergrond.
                                                              (klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter formaat)
lees meer »
 
Kerstproject zondag 29 november 2020: SPIEGEL VAN BELOFTE Kerstproject zondag 29 november 2020: SPIEGEL VAN BELOFTE

Spiegel van Belofte

Een engel verschijnt aan Zacharias en toont Gods belofte aan hem. Hij zal een zoon krijgen. God weerkaatst in de engel wat Hij wil.
Zacharias’ reactie daarop is een afspiegeling van zijn denken: hij kan het niet geloven. Hij zal daardoor de komende maanden niet kunnen spreken.
God zal zijn belofte waarmaken en Zacharias zal leren dat te zien.

Lucas 1:5-25:  Een engel bij Zacharias

Projectlied:

De engel van God in de tempel, waar
Zacharias geschrokken naar hem ziet.
‘Een zoon hem beloofd, maar dat kan toch niet?’
Het weerspiegelt zijn ongeloof; ‘ja, maar…’.

Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.

Liturgische schikking:
God ziet toekomst in ons, daar is de komst van Jezus een duidelijk bewijs van. Daardoor wil hij zijn liefde aan ons laten zien, weerspiegelen.
En ons stimuleren vanuit die liefde in beweging te komen, en die liefde door te geven. Zodat wij mogen groeien in geloof en deelhebben aan zijn redding.

Wat is het mooi, dat wij, in deze ietwat donkere tijd, door God gezien worden, dat Hij ons toekomst geeft, dat Hij ons hoop geeft op nieuw leven.

Dit alles is verbeeld in de schikking: de dode stronken vertolken de donkere wereld, de amaryllisbol, die al uitloopt, verwijst naar de toekomst, hoop op nieuw leven, dat komen gaat. De hartvormige rode bloem naar de liefde van God voor ons mensen. Dit alles op een paarse ondergrond; tijd van verwachting, hoop en bezinning.
(klik op LEES MEER >> voor de schikking in groter formaat)

lees meer »
 
Kerstproject 2020: IK ZIE TOEKOMST IN JOU Kerstproject 2020: IK ZIE TOEKOMST IN JOU

Project over spiegelen, kijken, geloven en zien…

Voorstelling Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een driedelige spiegelende achterwand gevormd met stukjes cd’s die het spiegelen, kijken, geloven en zien verbeelden. Voor de spiegelwand zien we telkens twee figuren die met het verhaal te maken hebben. Een engel heeft hierin een terugkerende rol. De projecttitel ‘Ik zie toekomst in jou’ geldt niet alleen de bijbelse figuren die we gaan ontmoeten maar ook ons vandaag de dag. Daarom is er ook een eigentijds (hedendaags) kind te zien.

 
JEUGDKERK JEUGDKERK
De jeugdkerk wordt in samenwerking met enkele buurgemeenten georganiseerd en vindt 1 keer per maand, doorgaans elke 2e zondag van de maand, plaats onder kerktijd, afwisselend in de kerk van Aagtekerke, Grijpskerke of Oostkapelle. Het hele gezin is dan welkom in de betreffende kerk! Aansluitend zal er koffie/thee met iets lekkers zijn.
De datum en locatie staan vermeld in het programmaboekje ‘Vorming & Toerusting 2020 – 2021’ van de cluster NWW en zullen vermeld worden in Meeleven en op deze website.

Jeugdkerk is voor alle kinderen!
Voor de allerkleinsten is tijdens de jeugdkerk crèche geregeld.

Voor de kinderen in de basisschool leeftijd tot en met groep 7 is er tijdend de gezinszondag regulier kindernevendienst.
Wanneer het jeugdkerk is in Grijpskerke begint de kindernevendienst bij aanvang van de kerkdienst, de kinderen mogen dan direct verzamelen in de Noordzaal van de Opstandingskerk en kunnen na afloop van de kerkdienst daar worden opgehaald door hun ouders. Zij komen bij Jeugdkerk dus niet in de kerkdienst, die gehouden wordt in de Michaëlskerk.

Bij Jeugdkerk in Aagtekerke en Oostkapelle verlaten de kinderen tijdens de kerkdienst de kerk om naar de kindernevendienst te gaan. Zij komen ook tijdens de kerkdienst weer terug in de kerk.


Voor de jongeren van groep 8 tot en met klas 5 van het voortgezet onderwijs wordt gewerkt in twee groepen waarbij gebruikt wordt gemaakt van de programma’s  'Solid Friends' en 'Live Steady', welke zich richten op het ontdekken van het christelijk geloof.
Door de humor in de spellen die gespeeld worden, de creatieve gespreksvormen en de manier waarop je als groep aan de slag gaat, komen tieners en jongeren graag naar de Solid-club.
De groepen zijn als volgt ingedeeld:
  • groep 8 t/m klas 1-2 van het voort gezet onderwijs
er wordt gewerkt met het programma 'Solid Friends' van Youth for Christ
onder leiding van:
Marja Geschiere – Aagtekerke en
Yvonne de Visser – Oostkapelle
 
  • klas 3 t/m 5 van het voortgezet onderwijs
deze groep werkt met het programma 'Live Steady' van Youth for Christ
onder leiding van:
Bianca Bijkerk - Grijpskerke
Hetty Vrij – Oostkapelle

Data en locaties jeugdkerk:
=======================================================
11-10-2020: Jeugdkerk in Grijpskerke 
Alles vindt plaats in de Opstandingskerk (waar ook de crèche is voor de allerkleinsten).
De kinderen van groep 1 t/m 7 van het basisonderwijs worden verwacht in de Noordzaal.
De groep van Solid Friends wordt verwacht in de centrale hal van de Opstandingskerk.
De groep Live Steady wordt verwacht in de consistorie van de Opstandingskerk.
=======================================================
8-11-2020: Jeugdkerk in Aagtekerke
De kinderen voor de crèche verzamelen zich in het zaaltje van de Dorpskerk.
De kinderen van groep 1 t/m 7 van het basisonderwijs worden verwacht in het zaaltje van de Dorpskerk.
De groep van Solid Friends wordt verwacht in het voorlokaal van de Dorpskerk.
De groep Live Steady wordt verwacht in de bovenzaal van de Dorpskerk.
=======================================================
13-12-2020: Jeugdkerk in Oostkapelle
De locatie voor Oostkapelle volgen nog.
=======================================================
10-01-2021: Jeugdkerk in Aagtekerke
De kinderen van de crèche verzamelen zich in het zaaltje van de Dorpskerk.
De kinderen van groep 1 t/m 7 van het basisonderwijs worden verwacht in het zaaltje van de Dorpskerk.
De groep van Solid Friends wordt verwacht in het voorlokaal van de Dorpskerk.
De groep Live Steady wordt verwacht in de bovenzaal van de Dorpskerk.
=======================================================
14-02-2021: Jeugdkerk in Grijpskerke 
Alles vindt plaats in de Opstandingskerk (waar ook de crèche is voor de allerkleinsten).
De kinderen van groep 1 t/m 7 van het basisonderwijs worden verwacht in de Noordzaal.
De groep van Solid Friends wordt verwacht in de centrale hal van de Opstandingskerk.
De groep Live Steady wordt verwacht in de consistorie van de Opstandingskerk.
=======================================================
Voor meer informatie over dit jeugdwerk kunt u een e-mail sturen naar: 
jeugdzaken@pkn-grijpskerke.nl
 
Kindernevendienst

Kindernevendienst

Behalve op de eerste zondag van de maand is er tijdens de kerkdienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd kindernevendienst.

Tijdens het winterseizoen (oktober - april) is er op de 2e zondag van de maand een gezinszondag in samenwerking met onze buurgemeenten Aagtekerke/Domburg en Oostkapelle.
Als deze diensten en het Jeugdkerk programma plaats vinden in Aagtekerke of Oostkapelle is er die zondag in Grijpskerke geen kindernevendienst. U leest bij de kerkdiensten waar de gezinszondag gehouden wordt. 

We werken met de methode 'Vertel ’t maar'. We vertellen eerst een verhaal en gaan dit verhaal daarna in een verwerking uitwerken. Soms is dit iets creatiefs, een andere keer doen we dit in een spelvorm.

lees meer »
 
CRÈCHE

CRÈCHE

Behalve op de eerste zondag van de maand is er tijdens de kerkdienst oppas aanwezig voor babies en peuters tot 4 jaar. Deze crèche vindt u in de Opstandingskerk. Uw kindje kan daar lekker spelen, kleuren, een boekje lezen enz. Er is volop speelgoed aanwezig. Voor de babies is er een box beschikbaar; en als uw baby eigenlijk nog moet slapen, dan kan dat prima in zijn/haar eigen kinderwagen, ruimte genoeg!
Natuurlijk wil de oppas zo nodig ook een flesje geven, of iets anders te eten of te drinken.
Wilt u onze kerkdienst bezoeken, kom dan gerust uw kindje brengen!

 
ACTIE 4 KIDS

ACTIE 4 KIDS

VOOR JOU… VAN MIJ…

Wat is er leuker dan een cadeau te krijgen? Iemand anders een cadeau geven!
Iets van jezelf, voor jou van mij. Door een schoenendoos te versieren en te vullen met allerlei bruikbare en leuke spullen kun je een kind ergens anders op de wereld heel blij maken. Er zijn nog zoveel kinderen die nog nooit zo’n schitterend cadeau hebben gekregen.

Actie4kids verzorgt ieder jaar het transport van meer dan 50.000 schoenendozen, die in Nederland en België zijn gevuld en versierd. Het is een unieke gelegenheid om iets te kunnen betekenen voor kinderen die zo arm zijn dat ze waarschijnlijk voor het eerst in hun leven een cadeau krijgen. Het cadeau is een schoenendoos met heel veel inhoud:
• schoolspullen, die kinderen stimuleren om naar school te gaan.
• speelgoed, dat kinderen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling.
• toiletartikelen, die kinderen de noodzaak van hygiëne leren.

VOOR JOU: is de boodschap van een gevulde schoenendoos. Er is iemand anders op de wereld die aan jou gedacht heeft. Bij elke schoenendoos wordt ook een boekje met bijbelverhalen gegeven, want ieder kind mag ook weten dat er een God is die van hen houdt.

VAN MIJ: van geven wordt je rijker, want door samen te delen ontvang je zelf ook.

Actie4kids is een project van de stichting de Samaritaan, een interkerkelijke organisatie die evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden helpt met diverse vormen van hulpverlening. Voor meer informatie zie www.desamaritaan.org.
 

 
 
Kerstproject kinderen
 
Lees hier meer over het Kerstproject van de kindernevendienst: 
 Ik zie toekomst in jou

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.