PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
OVER ONS OVER ONS

Welkom in Grijpskerke,

een dorp in het hart van het prachtige eiland Walcheren!

Welkom ook in onze 2 kerkgebouwen, een oud (Michaëlskerk, 12e eeuw) en een nieuw (Opstandingskerk, 1967). Beide kerkgebouwen zijn van de Protestantse Gemeente te Grijpskerke. De kerkdiensten vinden afwisselend plaats in één van beide kerkgebouwen.

Onze Protestantse Gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is enige jaren geleden ontstaan uit een samenvoeging van de plaatselijke Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.

Al eeuwenlang wordt in ons dorp Grijpskerke de geweldige boodschap van het evangelie verkondigd. En nog steeds stemmen we als gemeente van harte in met de roeping zoals die in de kerkorde van de PKN is verwoord: In ons vieren, spreken en handelen belijden we Jezus Christus als Heer en Verlosser.

Dat geloof en belijden is bepalend voor alle activiteiten in onze gemeente: onze kerkdiensten, Bijbelkringen en gespreksgroepen, de kindernevendiensten, de jeugdkerk, de tienerdiensten, de catechese en het pastorale werk . U leest er meer over op de andere pagina's van deze website.
Door dat geloof en belijden streven we er ook naar om ons op te stellen als een gastvrije en open gemeente.

Daarom heten we u en jullie, dorpsbewoners, jong en oud, toeristen en geïnteresseerden nogmaals van harte welkom. 

terug
 
 
Opstarten kerkdiensten
Zoals het er nu naar uitziet zullen we vanaf 1 sept. a.s. diensten met kerkgangers gaan opstarten in de Michaëlskerk, uiteraard nog wel onder voorbehoud.

In het menu Organisatie kunt u het opgestelde gebruiksplan voor dit kerkgebouw inzien en de huisregels lezen waaraan u zich als kerkbezoeker moet houden.

 
GEEN KERKDIENSTEN

Op advies van de overheid en de dienstenorganisatie van de PKN, houden we
tot 1 september a.s. 

GEEN KERKDIENSTEN
waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn.

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.