PKN
Protestantse Gemeente te Grijpskerke
 
Kerkdiensten met kerkgangers m.i.v. 23 mei Kerkdiensten met kerkgangers m.i.v. 23 mei

Met ingang van zondag 23 mei (Pinkstermorgen) starten we weer met kerkdiensten, waarin we een beperkt aantal kerkgangers (nu 30) mogen ontmoeten in de Michaëlskerk.

Voor de Pinkstermorgendienst werken we met reservering van uw plaats(en). Laat het vooraf even weten aan de scriba (scriba@pkn-grijpskerke.nl of tel.: 0118-59 3523) als u van plan bent dan naar deze kerkdienst te komen. Voor de volgende zondagmorgendiensten is dat niet nodig, tenzij blijkt dat we regelmatig meer dan 30 kerkgangers in de dienst hebben.

De huisregels voor kerkbezoek en het gebruiksplan van onze kerkgebouwen vindt u onder het menu Organisatie.
Enkele belangrijke punten uit het gebruiksplan wil ik hier noemen nu we dit in de praktijk gebruiken. Allereerst en niet onbelangrijk een waarschuwing: wij zorgen als kerk volgens de richtlijnen van de overheid en de landelijke kerk voor een veilige omgeving, maar kunnen nooit een 100% veiligheid garanderen. U bent het zelf die de verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid en die van anderen neemt, door te beslissen al of niet de kerkdienst bij te wonen. Wij verwachten van u dat u geen gezondheidsklachten verband houdend met het corona-virus of een corona-besmetting heeft als u ervoor kiest naar de kerk te komen.

Bij binnenkomst van de kerk zal u gevraagd worden naar eventuele gezondheidsklachten en uw naam en adres (en voor gasten een tel.nr.) genoteerd worden. Daarna wijst de coördinator u een plaats aan in de kerkzaal, die op hun aanwijzen gevuld zal worden. U kunt dus mogelijk niet zelf op uw gebruikelijke plek in de kerk gaan zitten. Moet u hierbij even wachten dan wordt 1,5 meter afstand gehouden.

Gemeentezang is in de kerk niet toegestaan. Wel willen we op een speciale ruime plek in de kerkruimte maximaal 4 personen de liederen laten zingen. Wilt u daaraan meedoen, geeft u zich op bij de scriba (scriba@pkn-grijpskerke.nl).
Na de dienst kunt u op aanwijzen van de coördinatoren de kerk verlaten. Bij de uitgang zullen 2 collectezakken opgesteld zijn, waar u uw bijdrage aan de collecten in kwijt kunt.

U zult begrijpen dat het koffiedrinken en elkaar ontmoeten na afloop van de dienst voorlopig niet georganiseerd zullen worden.
We schatten in dat er voldoende ruimte is voor de gemeenteleden die naar de kerk zullen komen. In de praktijk blijkt dat we in de regel het maximum aantal kerkbezoekers (momenteel 30) niet overschrijden. Voor speciale diensten werken we met een reservering van plaatsen. Aangezien registratie en toewijzen van plaatsen tijd kost is het aan te bevelen om tijdig aanwezig te zijn, zodat de kerkdienst op de normale tijd kan beginnen.

Laten we als kerkganger meewerken aan deze maatregelen en onze verantwoordelijkheid voor de ander serieus nemen. Welkom in verbondenheid aan elkaar en aan God.
 
Van de Diaconie: Collecten in de corona-tijd Van de Diaconie: Collecten in de corona-tijd

Ook nu zullen een aantal gemeenteleden de diensten in de Michaëlskerk liever via de kerkTV of kerkradio blijven volgen.
Dit betekent dat die gemeenteleden niet kunnen meedoen aan de normale zondagse collectes.

Vele gemeenten in Nederland (en daarbuiten) hebben daarmee te maken en daardoor krijgen de verschillende goede doelen aanzienlijk minder geld binnen. Geld dat hard nodig is, bestemd voor mensen in vaak zeer moeilijke omstandigheden. En ook de kerk zelf heeft uw bijdrage nodig.

Als diaconie doen we een beroep op u om deze goede doelen toch zoveel mogelijk te blijven ondersteunen. Dit kunt u doen door een gift over te maken aan de diaconie.

Als uw gift speciaal voor één van de bij de diensten (zie Kerkdiensten) genoemde doelen is bestemd, geef dit dan duidelijk aan in uw omschrijving. Zo kunnen wij als diaconie zorgen dat uw geld bij het juiste doel terecht komt.
Natuurlijk kunt u ook een algemene gift overmaken voor de collectes. Dan verdelen wij uw giften over de doelen van deze maand. Vermeld dan wel of het voor de diaconie of voor de kerk is. Uw collecte-bijdrage voor de kerk geeft u dus ook via het rekeningnummer van de diaconie.
Helpt u mee om de collecteopbrengsten niet te laten lijden onder het corona-virus?

Bankrekeningnummer diaconie: NL30 RABO 0324 0036 68
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
 
BRIEF n.a.v. de corona-crisis BRIEF n.a.v. de corona-crisis

Lieve mensen,

“Je vraagt je af: gebeurt dit écht?”, zei onze minister-president Mark Rutte aan het begin van zijn indrukwekkende en gewaardeerde televisietoespraak van j.l. maandagavond 16 maart. Ongekénd noemde hij wat er gebeurt. En hij sprak zijn meeleven uit met de getroffenen. Ongekend zijn ook de maatregelen die hij afkondigde. Over die maatregelen gaat het nu dag aan dag en van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Niet alleen in de media, maar ook thuis en op straat. De consequenties zijn vele en nauwelijks te overzien. Telkens duiken weer nieuwe vragen op en het óngekende van heel het gebeuren stemt ongerust.
 
De heldere en betrokken wijze waarop de premier het volk toesprak wekte vertrouwen. Maar hij liet ons ook schrikken toen hij zei dat het virus voorlopig onder ons zal blijven en dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. En niet alleen de Nederlandse bevolking. Dat is althans wat de deskundigen ons vertellen, aldus Rutte. Enfin, een stroom van uitleg, meningen, commentaren en adviezen is inmiddels over ons heen gegaan. En steeds valt het woord ‘ongekend’. Of: ‘historisch’. Zullen we straks spreken over vóór en ná de corona-crisis?

Grote gevolgen heeft het ook voor het kerkelijke leven. Kerkdiensten die worden afgelast.
Pastorale bezoeken die worden verhinderd  vanwege de ‘sociale onthouding’. Allerlei doordeweekse samenkomsten die niet doorgaan. Wat gaat er eigenlijk nog wél door? Uitvaarten, die moeten doorgaan, maar slechts in besloten kring.

In aller ijl werden ook door de PKN richtlijnen uitgevaardigd, door onze classispredikant nader toegelicht. En op de eerste kerkdienstloze zondag ging de scriba van de PKN, ds. R. de Reuver voor in een korte dienst uitgezonden op de televisie, vanuit de kapel van het Dienstencentrum.  Maar hoe nu verder?
Zoals u wel vernomen hebt, zijn de komende weken t/m 6 april samenkomsten van meer dan 100 mensen verboden, dus ook kerkdiensten. Maar ook met minder dan 100 mensen wordt het afgeraden een kerkdienst te houden. We kunnen inmiddels wel vermoeden dat deze maatregel langer van kracht zal blijven gezien de ontwikkelingen. Dus waarschijnlijk tenminste ook t/m Pasen. Heel jammer zou dat zijn.
Wat wel mogelijk is en hier en daar ook al gebeurt, dat is het houden van verkorte kerkdiensten zonder kerkgangers, met hooguit enkele ambtsdragers en eventueel een organist. Daartoe hebben we tot nog toe niet besloten, maar mochten we daartoe alsnog wél besluiten, dan delen we dat mee op de website.

Wat mijn werkzaamheden als predikant betreft: de afgelopen dagen heb ik niemand thuis bezocht, temeer niet daar ik zelf verkouden was. Intussen zijn de richtlijnen alleen maar strenger geworden. Maar als het moet, dan kom ik natuurlijk. En verder is er de telefoon en het e-mailverkeer. Alle vergaderingen en gespreksgroepen e.a. gaan niet door tot een nader te bepalen tijdstip.

Tenslotte: ‘let een beetje op elkaar’, zei Mark Rutte. Welnu, omzien naar elkaar, daar hebben we als kerk ervaring mee. En gelukkig merken we nu dat dat niet enkel door kerkmensen wordt gedaan. De crisis en de gedeelde ongerustheid daarover brengen goede dingen teweeg onder de mensen. Verbinding noemen we dat tegenwoordig graag.

Deze crisis drukt ons ook allemaal met de neus op het feit dat we ondanks al ons kunnen en kennen kwetsbaar zijn. En we niet alles beheersen en onder controle hebben.
Mensen hebben nu troost nodig, zo werd op de televisie gezegd, troost in de vorm van schoonheid en vertier. Daar is niks op tegen, maar in de kerk weten we waar troost ook en méér te vinden is. En wat zelfs je enige en echte  troost is, zowel in je leven als eenmaal in je sterven. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat ds. Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Aan hem danken we dat prachtige lied: “In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag” (Gezang 511).

Ga met God in bange tijden!

Ds. Fred van Slooten
 
 
Hartelijk welkom op onze website Hartelijk welkom op onze website

U bekijkt de website van de Protestantse Gemeente te Grijpskerke.

Grijpskerke is één van de 13 woonkernen van de gemeente Veere op Walcheren.

Deze website geeft enerzijds informatie voor de 'eigen' gemeenteleden over o.a. onze doelstelling als gemeente, de activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden, historische informatie over het ontstaan en de in bezit zijnde eigendommen en nog vele andere wetenswaardigheden.

Nieuw ingekomenen willen we hier graag de gelegenheid bieden kennis te maken met onze Protestantse Gemeente.

Daarnaast hopen we dat gasten die onze regio bezoeken de (kerkelijke) informatie waar zij naar op zoek zijn, mede door een bezoekje aan deze site ontdekken.

Er wordt de komende tijd nog volop gewerkt aan de uitbreiding van de inhoud van deze website.
Heeft u tips om de inhoud van deze website aan te vullen, bemerkt u onjuistheden of zou u ook iets geplaatst willen hebben, bv. in de agenda, meld het ons.

Via e-mail kunt u de webredactie bereiken: info@pkn-grijpskerke.nl

 
Gebruik van de website Gebruik van de website

Op de volgende pagina (die u bereikt via het aanklikken van “MEER” rechts in onderstaande bruine balk) leest u meer over het gebruik van deze website.

lees meer »
 
 
KerkTV uit Michaëlskerk

Vanaf nu kunt u de diensten vanuit onze kerk ook thuis ontvangen met beeld.
Klik daarvoor op kerkTV plaatje.

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.